Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Διαδικασία επιλογής των 300 εκπαιδευτικών ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 300 εκπαιδευτικών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π647/4-6-2018), οι οποίοι θα εκπαιδευθούν, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη», ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Η διαδικασία επιλογής διενεργήθηκε από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης. Μπορείτε να μεταβείτε εδώ, με χρήση των ίδιων κωδικών με τους οποίους υποβάλατε την αίτησή σας και επιλέγοντας από το μενού «Αίτηση υποψήφιου επιμορφωτή Β Επιπέδου ΤΠΕ -> Οριστικοί πίνακες για την πρόσκληση επιλογής νέων επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ», προκειμένου να βρείτε:
  • τους οριστικούς καταλόγους επιτυχόντων – επιλαχόντων,
  • τον κατάλογο όσων αποκλείστηκαν από τους ανωτέρω καταλόγους, επειδή το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής τους αίτησης δεν τεκμηριώνει την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
  • επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού της βαθμολογίας των υποψηφίων
  • τις αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν
  • το κανονιστικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των επιμορφωτών
Στους οριστικούς καταλόγους επιτυχόντων – επιλαχόντων, οι 300 επιλεγέντες προς επιμόρφωση είναι
  • οι 248 υποψήφιοι με την ένδειξη “ΕΠΙΤΥΧΩΝ” και
  • οι 52 υποψήφιοι με την ένδειξη «ΕΠΙΛΑΧΩΝ» για τους οποίους υπάρχει επιπλέον η ένδειξη “ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ”. Οι τελευταίοι καλύπτουν κενές θέσεις σε διάφορες συστάδες/ γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
Στον κατάλογο όσων αποκλείστηκαν λόγω μη πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σημειώνεται η ένδειξη «Χ» στις στήλες που αντιστοιχούν στις ελάχιστες προϋποθέσεις που ΔΕΝ ικανοποιεί ο υποψήφιος.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

5ος Πανελλήνιος διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά, καθώς και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν και προκηρύσσουν, τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch.
Σκοπός του διαγωνισμού η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.

Ο φετινός διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2018-19, τελεί υπό την έγκριση του ΥΠΠΕΘ (Αρ. Πρωτ. Φ15/212369/Δ2/10-12-2018) και αφορά στην υλοποίηση ενός «Παιχνιδιού», με ανοιχτή θεματολογία. Ειδική θεματική του διαγωνισμού, χωρίς να είναι δεσμευτική, είναι ο «Ερωτόκριτος». Έτος «Ερωτόκριτου» το 2019 ορίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι σε έργα μαθητών, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:
-Δημοτικού
-Γυμνασίου
-Λυκείου (Γενικό & Επαγγελματικό)
-Ειδικών σχολείων

Τα υποβληθέντα έργα μπορεί να είναι προϊόντα είτε ατομικής είτε ομαδικής προσπάθειας και πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να προκύπτουν από την προσωπική δημιουργική εργασία των μαθητών.
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εμπλεκόμενους.
Ο διαγωνισμός ακολουθεί κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να εμποδίσει διαρροές προσωπικών δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.
Διαχειριστές έργων: Όλες και όλοι που είχαν πέρυσι δικαιώματα Διαχειριστή έργων έχουν αυτόματα τη δυνατότητα διαχείρισης και στον 5ο διαγωνισμό το σχολικό έτος 2018-19. Διαφορετικά, μετά την είσοδό τους στην πλατφόρμα, θα πρέπει να κάνουν αίτημα αναβάθμισης σε Διαχειριστή έργων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Ενημέρωση, οδηγίες και ανάρτηση των έργων στη διεύθυνση: https://festman.schoolab.gr/ στην επιλογή εκδηλώσεις/ 5ος Διαγωνισμός παιχνιδιού στο Scratch.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κριτές/ αξιολογητές των έργων των μαθητών, παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή με την εγγραφή τους στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ) οργανώνει για τριάντα ένα (31) συνεχή χρόνια τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής ( www.pdp.gr) . Ο Διαγωνισμός αυτός, αποτελεί το εθνικό σκέλος, ενός από τους έξι διεθνείς διαγωνισμούς που προωθεί η UNESCO. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ), τελεί από την έναρξη του, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Στην επιστημονική του επιτροπή, συμμετέχουν καθηγητές από όλα τα τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων της χώρας.
Περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του Πανελληνίου Διαγωνισμού Πληροφορικής:
http://pdp.gr/
O κανονισμός του Πανελληνίου Διαγωνισμού Πληροφορικής διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://pdp.gr/default.asp?pid=5&la=1
To θέμα της Α’ Φάσης του 31ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Πληροφορικής διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://pdp.gr/default.asp?pid=6&la=1&fid=1
Η προθεσμία για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων λήγει την Τρίτη 29/1/2019.

Πηγή: edu.ellak