Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Μάθηση με Τεχνολογίες

Μάθηση με Τεχνολογίες  <http://mag.e-diktyo.eu> http://mag.e-diktyo.eu

Το περιοδικό του e-Δικτύου σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο»

Έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος επιστημονικός προβληματισμός, ο
δημιουργικός διάλογος και η παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με τη χρήση και
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην Εκπαίδευση.

Το περιοδικό στοχεύει αφενός να δημιουργήσει ένα χώρο έκφρασης και
δημοσιοποίησης για τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς-ερευνητές και στελέχη
εκπαίδευσης, αναφορικά με τις καινοτομικές πρακτικές τους και τις διδακτικές
τους προσεγγίσεις και αφετέρου να συμβάλλει στην επίγνωση, τη γνώση και το
διάλογο, για το εύρος των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες,
καθώς και τις επιδράσεις και τις συνέπειες της χρήσης-αξιοποίησής τους.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Google Summer of Code student project proposals

Call for student developer project proposals for the Google Summer Code
Open Technologies Alliance will apply to the 2017 Google Summer Code as mentor organization. We invite all interested student developers to join our effort and be part of our team. Please fill this form with the project you wish to participate, define your ideas and the expected outcome and be ready if our project approved to spend 3 months together with experienced mentors and other open source developers to achieve your goal. You can select any project you want to contribute to or you can choose projects from https://github.com/ellak-monades-aristeias .

Google Summer of Code is a global program focused on bringing more student developers into open source software development. Students work with an open source organization on a 3 month programming project during their break from school.

Πηγή: ellak

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Tο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του, συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού.

Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία και ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης δεδομένων έμπειρων προγραμματιστών, δυνητικών συνεργατών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευομένων φορέων του.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με εμπειρία σε έργα ανοιχτού λογισμικού, να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο http://opengov.minedu.gov.gr/mitroo .

 Πηγή: edu.ellak

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

In*vent: Eπιχειρώ τεχνολογικά!

Το πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων “invent ICT” αποβλέπει στο να βοηθήσει έμπρακτα στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης και στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της αξιοποίησής τους σε άλλους κλάδους, καθώς και των Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Ενδεικτικά, κάποιες θεματικές περιοχές στις οποίες εστιάζει είναι: τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα (ICT technologies for Smart Grids), οι κινητές εφαρμογές και αισθητήρες, τα Big Data, data mining και data analytics, οι ευφυείς πόλεις και περιοχές, οι ανοικτές τεχνολογίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η ενοποιημένη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών, η εκπαίδευση και ΤΠΕ, τα θέματα ασφάλειας πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται εκτενής εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (coaching και mentoring) στις συμμετέχουσες ομάδες, ώστε να μορφοποιηθεί η επιχειρηματική τους ιδέα και να προσδιοριστεί το επιχειρηματικό μοντέλο για την υλοποίησή της, ενώ παράλληλα δίδονται δυνατότητες για δικτύωση τους εντός και εκτός Ελλάδος. Η συμβουλευτική υποστήριξη έχει ως στόχο τη σύσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ή και την ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας με υφιστάμενες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των ιδεών και τη μεταφορά σχετικής τεχνολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων, καθώς και για την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.inventICT.gr  και την αντίστοιχη σελίδα στο FB www.facebook.com/Invent4ICT .

Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοω (www.epinoo.gr) που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), εγκαινίασε την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εντατικού προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων με τίτλο “invent ICT”, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Πως να προστατέψετε τα πολύ μικρά παιδιά από τις απειλές στο διαδίκτυο

Τα παιδιά αγαπούν την τεχνολογία και από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν να πλοηγούνται στο διαδίκτυο, να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια και να χρησιμοποιούν tablets και smartphones.  Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι το 81% των παιδιών ηλικίας από 5-15 ετών έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές τεχνολογίες στο σπίτι, το 40% των παιδιών ηλικίας από 3-4 χρόνων και τα 2/3 των παιδιών ηλικίας από  5-7 ετών σερφάρουν στο διαδίκτυο.
Αυτές είναι οι οχτώ πιο συνηθισμένες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα εφοδιάσουν τους γονείς με χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους από πιθανές διαδικτυακές απειλές .
ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΩ;
 ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ;
 ΠΟΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;
ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;
ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑ; 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ; 
 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΩ ΚΑΝΟΝΕΣ; 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;

Πηγή: Anna's Pappa blog

Aναδημοσίευση: http://saferinternet4kids.gr/

Πηγή: Childnet