Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Bασικές αρχές της ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση: Εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς

Χρησιμοποιώντας τον ολοένα και περισσότερο δημοφιλή χαρακτήρα Napo, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Napo σχεδίασαν μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία με αντικείμενο την ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) -ή αλλιώς την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)-, τα οποία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, με στόχο την εισαγωγή των παιδιών του δημοτικού σχολείου στα θέματα ασφάλειας και υγείας μέσω ενός εκπαιδευτικού, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικού και ευφάνταστου τρόπου, αξιοποιώντας τις ταινίες του Napo παράλληλα με κάποιες υποστηρικτικές δημιουργικές δραστηριότητες.


περισσότερα στην αρχική πηγή: Napo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου