Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

Το Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», θα πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιστημονική Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση), στην Αθήνα, στις 03 & 04 Μαΐου 2014.

Στόχοι του Συνεδρίου - Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη - Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων - Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς - Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου