Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

"Ο κόσμος των χρωμάτων"
Στόχος της εφαρμογής που σχεδιάστηκε από την Ιωάννα Κοσμίδου και τον Νικόλαο Μπαλκίζα, είναι η αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος της μάθησης και η δημιουργία εποικοδομιστικού -ομαδοσυνεργατικού μοντέλου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίαςΓενικός σκοπός  είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις εικαστικές τέχνες με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες δημιουργίας έργωνέρευναςπαρατήρησης,απόκτησης γνώσεων και κατανόησης του φαινόμενου της Τέχνηςγια να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου