Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου»

Η πλατφόρμα OpenSimθα αξιοποιηθεί και για την επιμόρφωση των μαθητών, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων Νίκος Τζιμόπουλος αφού «Το διάστημα από 1/3/2016 έως 30/5/2016 θα δημιουργηθεί μια εικονική τάξη  στην οποία οι μαθητές θα παρακολουθήσουν  το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου» στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το σεμινάριο  θα απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ - Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων και κυρίως στα μονοθέσια και διθέσια σχολεία των μικρών νησιών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, μία (1) διδακτική ώρα την εβδομάδα.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι (α) αφενός η ανάπτυξη από τους μαθητές γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και (β) αφετέρου η διεύρυνση της κοινωνικοποίησης και μάθησης των μαθητών που φοιτούν στα μικρά και απομακρυσμένα σχολεία μέσα από τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
Ειδικότερα, τα προσδοκώμενα παιδαγωγικά οφέλη θα είναι:
-          Η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των μαθητών με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης,
-          Η προαγωγή της εργαλειακής - εκπαιδευτικής χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου,
-          Η κατανόηση των κινδύνων και των προκλήσεων του διαδικτύου και η ορθή διαχείρισή τους,
-          Η εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και εκπαιδευτικών με μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων και άλλων περιοχών.

Περισσότερα: minedu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου