Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Animatron

What You Can Do
  • Create visual aids for learning
  • Empower visual storytelling
  • Teach drawing and animation
  • Make animated presentations
Features
  • Collaborative work and comments in real time
  • Free pre-animated content
  • Import images, audio and video in many formats
  • Voiceover
Benefits

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου