Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Μάθηση με Τεχνολογίες

Μάθηση με Τεχνολογίες  <http://mag.e-diktyo.eu> http://mag.e-diktyo.eu

Το περιοδικό του e-Δικτύου σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο»

Έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος επιστημονικός προβληματισμός, ο
δημιουργικός διάλογος και η παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με τη χρήση και
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην Εκπαίδευση.

Το περιοδικό στοχεύει αφενός να δημιουργήσει ένα χώρο έκφρασης και
δημοσιοποίησης για τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς-ερευνητές και στελέχη
εκπαίδευσης, αναφορικά με τις καινοτομικές πρακτικές τους και τις διδακτικές
τους προσεγγίσεις και αφετέρου να συμβάλλει στην επίγνωση, τη γνώση και το
διάλογο, για το εύρος των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες,
καθώς και τις επιδράσεις και τις συνέπειες της χρήσης-αξιοποίησής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου