Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Open Call for Educators

Educators who are interested to teach, design educational scenarios and produce the required educational material for special courses in Python, Physical Computing and Educational Content Creation should express their interest.

Πηγή: ellak

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου