Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Blended Play

You bring the content.We bring the ​games.

Blended games for the classroom using your content.
 
Blended Play is an easy online gaming portal where teachers review content in any subject through blended games. It's ready to use in three easy steps.
 

1. Select a game and write questions.

2. Group students in teams.

3. Display content on screen and play as a class.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου