Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –
Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Μαΐου 2018
στην πόλη της Αθήνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου