Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Genially - Create interactive educational resourcesA single tool to create all kinds of didactic resources, presentations, games, interactive images, maps, illustrated processes, CVs, etc.
Ideal for all levels of education (primary, secondary, and above) and e-learning.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου