Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Τα 5 συμπεράσματα για τη διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών της ημερίδας του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παν. Αιγαίου

Πέντε σημαντικά  συμπεράσματα   προέκυψαν από την 3η επιστημονική  ημερίδα  με θέμα «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών – Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ειδικότερα τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

1. Σύγκληση και ένταση επιστημονικού ενδιαφέροντος: Έντονα αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη χρήση των κινητών συσκευών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και διαφαίνεται πως το ερευνητικό πεδίο εισέρχεται στη Περίοδο Διαφοροποίησης του, καθώς η έρευνα ωριμάζει και εμφανίζονται εστιασμένες (κάθετες) προσεγγίσεις.
2. Η σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού: Στο επίκεντρο της χρήσης των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση τίθεται η μάθηση, οι αρχές που τη διέπουν και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση τους υπό το πρίσμα ενός ορθού εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών προσεγγίσεων που δεν μπορούν πλέον να αγνοούν πως οι κινητές συσκευές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.
3. Η σημασία του κοινωνικού πλαισίου της μάθησης: Η μάθηση ως φαινόμενο αποτελεί ατομικό γεγονός, που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και ως εκ τούτου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, από το μάκρο έως και το μίκρο-επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις επιμέρους συνιστώσες και δυναμικές αυτού του κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο πρωταρχική πλέον θέση κατέχει η χρήση των κινητών συσκευών.
4. Οι κινητές συσκευές ως πλαίσιο δυνατοτήτων και ευκαιριών: Οι νέες τεχνολογίες, και κατ’ επέκταση οι χρήση των κινητών συσκευών, δεν αποτελούν εγγύηση για τη μάθηση. Η διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική τους παρέχει δυνατότητες, που αν ληφθούν υπόψη σε έναν παιδαγωγικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, μπορούν να ενδυναμώσουν τη μάθηση ως ατομικά νοηματοδοτούμενο γεγονός, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο επικοινωνίας και διάδρασης, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και κοινωνικοποίησης και σε ευάλωτες-περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμών.
5. Νέες μορφές ψηφιακής εκπαίδευσης προκαλούν μετατόπιση μαθησιακών σχηματισμών: Η παιδαγωγική χρήση των κινητών συσκευών έχει νόημα, όταν διαμορφώνεται ένα περιβάλλον μάθησης, που παρέχει ποιοτικά καλύτερες εμπειρίες μάθησης και πλαισιώνει τις δραστηριότητες των μαθητών σε αυθεντικά πλαίσια και καταστάσεις προς επίλυση. Η επουσιώδης και εργαλειακή χρήση της κινητής μάθησης σε συμβατικό πλαίσιο διδασκαλίας δεν προσφέρει κάποια εκπαιδευτική υπεραξία, αντιθέτως είναι οικονομικά ασύμφορη και στρεβλώνει τις δυνατότητες της ουσιαστικής καταστασιακής/εμπλαισιωμένης μάθησης, που προσανατολίζεται στην προοδευτική Παιδαγωγική.

Πηγή: esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου