Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδριου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Στοιχεία συνεδρίου

Αθήνα, 21/04/2017 - 23/04/2017
http://etpe2017.aspete.gr/index.php
113 άρθρα
Κατεβάστε τον τόμο (PDF)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου