Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Coder

Coder is a free, open source project that turns a Raspberry Pi into a simple platform that educators and parents can use to teach the basics of building for the web. New coders can craft small projects in HTML, CSS, and Javascript, right from the web browser.

Source: googlecreativelab

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου