Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

SELFIE: Ένα εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τα σχολεία

Το έργο  SELFIE («Self-reflection on effective learning by fostering innovation through educational technology») είναι ένα νέο εργαλείο που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που βοηθούν τα σχολεία να αξιολογούν τη χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Το εργαλείο SELFIE βασίζεται στο framework for digitally competent organisations  το οποίο καθορίζει επτά τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι ηγετικές και διαχειριστικές πρακτικές, οι υποδομές, το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Πηγή: edu.ellak

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου