Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Διεθνή συνέδρια στη Θεσσαλονίκη

Welcome to TISHW 2018, the 2nd International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing. TISHW 2018 will take place in June 20-22, 2018 at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 


 8th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion.DSAI 2018 will take place in June 20-22, 2018 at Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

1st International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2018 will take place in June 20-22, 2018 at Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου