Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Διαδικασία επιλογής των 300 εκπαιδευτικών ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 300 εκπαιδευτικών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π647/4-6-2018), οι οποίοι θα εκπαιδευθούν, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη», ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ. Η διαδικασία επιλογής διενεργήθηκε από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης. Μπορείτε να μεταβείτε εδώ, με χρήση των ίδιων κωδικών με τους οποίους υποβάλατε την αίτησή σας και επιλέγοντας από το μενού «Αίτηση υποψήφιου επιμορφωτή Β Επιπέδου ΤΠΕ -> Οριστικοί πίνακες για την πρόσκληση επιλογής νέων επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ», προκειμένου να βρείτε:
  • τους οριστικούς καταλόγους επιτυχόντων – επιλαχόντων,
  • τον κατάλογο όσων αποκλείστηκαν από τους ανωτέρω καταλόγους, επειδή το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής τους αίτησης δεν τεκμηριώνει την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
  • επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού της βαθμολογίας των υποψηφίων
  • τις αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν
  • το κανονιστικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των επιμορφωτών
Στους οριστικούς καταλόγους επιτυχόντων – επιλαχόντων, οι 300 επιλεγέντες προς επιμόρφωση είναι
  • οι 248 υποψήφιοι με την ένδειξη “ΕΠΙΤΥΧΩΝ” και
  • οι 52 υποψήφιοι με την ένδειξη «ΕΠΙΛΑΧΩΝ» για τους οποίους υπάρχει επιπλέον η ένδειξη “ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ”. Οι τελευταίοι καλύπτουν κενές θέσεις σε διάφορες συστάδες/ γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
Στον κατάλογο όσων αποκλείστηκαν λόγω μη πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σημειώνεται η ένδειξη «Χ» στις στήλες που αντιστοιχούν στις ελάχιστες προϋποθέσεις που ΔΕΝ ικανοποιεί ο υποψήφιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου